Progress-Werk Oberkirch AG

Contact

Bernd Bartmann

Chief Financial Officer (CFO)

Get in contact
+49 (7802) 84-844
+49 (7802) 84-789
Progress-Werk Oberkirch AG
Industriestr. 8
77704 Oberkirch

Charlotte Frenzel

Investor Relations Representative

Get in contact
+49 (0) 7802 84-844
+49 (0) 7802 84-789
Progress-Werk Oberkirch AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch

Claudia Birk

Finance Office & Investor Relations

Get in contact
+49 (0) 7802 84-346
+49 (0) 7802 84-356
Progress Werk Oberkirch AG
Industriestraße 8
77704 Oberkirch